Högre genusvetenskapliga seminariet: Elin Bengtsson

Seminarium

Datum: tisdag 25 januari 2022

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Seminarierum D4120

Elin Bengtssons slutseminarium; extern läsare är professor Jenny Sundén (KaU).

OBS tiden!

Seminarieledare: Lisa Käll

Högre genusvetenskapliga seminariet är framför allt till för forskare och masterstudenter i genusvetenskap, detta för att motverka att arbetsmaterial får vidare spridning. Intresserade forskare som inte verkar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet har dock möjlighet att lägga fram text/presentationer, under förutsättning att de regelbundet deltar i seminariearbetet.

Kontaktperson: Kristina Fjelkestam, kristina.fjelkestam@gender.su.se