Högre genusvetenskapliga seminariet: Elin Bengtsson

Seminarium

Datum: tisdag 10 september 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Sal: D4120

Elin Bengtsson presenterar sitt projekt.

Seminarieledare: Anna Nyström

Högre genusvetenskapliga seminariet är ett arbetsseminarium där genusvetenskapliga texter i vardande läggs fram och diskuteras.

Seminariet är framför allt till för forskare och masterstudenter i genusvetenskap, detta för att motverka att arbetsmaterial får vidare spridning. Intresserade forskare som inte verkar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet har dock möjlighet att lägga fram text/presentationer, under förutsättning att de regelbundet deltar i seminariearbetet.

Högre genusvetenskapliga seminariet