Högre genusvetenskapliga seminariet: Fataneh Farahani

Seminarium

Datum: tisdag 4 april 2023

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Seminarierum D4120, i korridoren på plan 4 mellan D- och E-huset

Fataneh Farahani presenterar sitt nya VR-projekt.

Seminarieledare: Anna Cavallin

Högre genusvetenskapliga seminariet är ett arbetsseminarium där genusvetenskapliga texter i vardande läggs fram och diskuteras.

Seminariet är framför allt till för forskare och masterstudenter i genusvetenskap, detta för att motverka att arbetsmaterial får vidare spridning. Intresserade forskare som inte verkar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet har dock möjlighet att lägga fram text/presentationer, under förutsättning att de regelbundet deltar i seminariearbetet.

Högre genusvetenskapliga seminariet