Högre genusvetenskapliga seminariet: Ina Hallström

Seminarium

Datum: tisdag 26 september 2023

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Seminarierum E700

Ina Hallström lägger fram ett artikelutkast.

Seminarieledare: Lena Gemzöe

Högre genusvetenskapliga seminariet är ett arbetsseminarium där genusvetenskapliga texter i vardande läggs fram och diskuteras.

Seminariet är framför allt till för forskare och masterstudenter i genusvetenskap, detta för att motverka att arbetsmaterial får vidare spridning. Intresserade forskare som inte verkar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet har dock möjlighet att lägga fram text/presentationer, under förutsättning att de regelbundet deltar i seminariearbetet.

Högre genusvetenskapliga seminariet