Högre genusvetenskapliga seminariet: Lisa Raeder

Seminarium

Datum: tisdag 8 februari 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Seminarierum D4120

Lisa Raeder lägger fram ett avsnitt från sin avhandling.

Seminarieledare: Fanny Ambjörnsson

Högre genusvetenskapliga seminariet är framför allt till för forskare och masterstudenter i genusvetenskap, detta för att motverka att arbetsmaterial får vidare spridning. Intresserade forskare som inte verkar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet har dock möjlighet att lägga fram text/presentationer, under förutsättning att de regelbundet deltar i seminariearbetet.

Kontaktperson: Kristina Fjelkestam, kristina.fjelkestam@gender.su.se