Högre genusvetenskapliga seminariet: Nya publikationer

Seminarium

Datum: tisdag 12 september 2023

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Seminarierum E700

Presentation av våra nya publikationer och pågående forskningsverksamhet.

Seminarieledare: Malena Gustavsson

Högre genusvetenskapliga seminariet är ett arbetsseminarium där genusvetenskapliga texter i vardande läggs fram och diskuteras.

Seminariet är framför allt till för forskare och masterstudenter i genusvetenskap, detta för att motverka att arbetsmaterial får vidare spridning. Intresserade forskare som inte verkar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet har dock möjlighet att lägga fram text/presentationer, under förutsättning att de regelbundet deltar i seminariearbetet.

Högre genusvetenskapliga seminariet