Högre genusvetenskapliga seminariet: nya publikationer och pågående forskningsverksamhet

Seminarium

Datum: tisdag 6 september 2022

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Campus Frescati, Södra husen, seminarierum D4120

Seminarieledare: Fanny Ambjörnsson.

Högre genusvetenskapliga seminariet är framför allt till för forskare och masterstudenter i genusvetenskap, detta för att motverka att arbetsmaterial får vidare spridning. Intresserade forskare som inte verkar vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap på Stockholms universitet har dock möjlighet att lägga fram text/presentationer, under förutsättning att de regelbundet deltar i seminariearbetet.

Kontaktperson: Kristina Fjelkestam, kristina.fjelkestam@gender.su.se