Högre seminariet i religionshistoria: Egil Asprem

Seminarium

Datum: tisdag 16 april 2024

Tid: 13.00 – 15.00

Plats: Seminarierum D4110

Egil Asprem presenterar en artikel om tidiga bevis för praktiserande av magi bland romer under 1400-1500-talet.

Det högre seminariet i religionshistoria riktar sig framför allt till institutionens egna forskare och doktorander.

Den som önskar få sin e-postadress ändrad, tillagd eller borttagen från sändlistan kontaktar Peter Jackson Rova, peter.jackson@rel.su.se.

Inledare ansvarar för att skicka ut underlag senast en vecka innan seminarietillfället till adressen relsemnoreply@rel.su.se (obs! använd endast den här adressen om du vill nå alla på sändlistan).

Högre seminariet i religionshistoria