Högre seminariet i religionshistoria: Olof Sundqvist

Seminarium

Datum:

tisdag 7 december 2021

Tid:

13.00 – 15.00

Plats:

D4119 eller via Zoom-länk

Olof Sundqvist lägger fram ett artikelutkast om den fornnordiska religionens upplösning och slut: “Twilight of the Gods: On the Disintegration and Demise of Old Norse Religion”.

Obs! Den som önskar få sin e-postadress ändrad, tillagd eller borttagen från sändlistan kontaktar Peter Jackson Rova (peter.jackson@rel.su.se).

Inledare ansvarar för att skicka ut underlag senast en vecka innan seminarietillfället till adressen relsemnoreply@rel.su.se (obs! använd endast den här adressen om du vill nå alla på sändlistan).