Informationstillfälle om utbytesstudier

fredag 26 februari 2021 12.00 – 13.00

Zoom

Vill du läsa en termin eller ett läsår utomlands genom något av institutionens utbytesavtal? Välkommen till ett digitalt informationstillfälle om utbytesstudier för dig som studerar vid ERG.

Vid informationstillfället kommer du att få ta del av information som berör utlysning av utbytesplatser, information om partneruniversitet, centrala utbytesavtal och hur ansökningsprocessen ser ut, samt när det lämpar sig att åka på utbyte.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 1 april för studier på höstterminen och 1 oktober för studier på vårterminen. Om du väljer att studera via centrala avtal på SU gäller andra deadlines.

Foto: Joshua Woroniecki / Pixabay
Foto: Joshua Woroniecki / Pixabay

Zoom-länk till mötet:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61756651498

Vänliga hälsningar,
Studievägledare och utbyteskoordinator
Jannica Vestergård