Queerseminariet: Irina Schmitt

Seminarium

Datum: måndag 6 februari 2023

Tid: 16.30 – 18.00

Plats: Zoom

På vårens första queerseminarium med temat queert lärande pratar Irina Schmitt under rubriken ”Att tilldela känslomässigt ansvar - unga transpersoner och icke-binära personers förhandlingar av könade normer i skolan”.

För länk, mejla fanny.ambjornsson@gender.su.se.

Baserat på samtal med unga och unga vuxna trans- och icke-binära personer i skolan kommer jag att utforska tilldelningen av känslomässigt ansvar till elever som bryter könsnormerna. Fokus ligger på de könsrelaterade förväntningar som skolan skapar: hur kan vi förstå situationer när elever behöver stödja vuxna att hantera sin okunskap om kön, eller ta ansvar för skolans rättvisearbete så att andra elever får det bättre? Jag kommer att utforska hur frågan om ansvar kan vidga förenklade sätt att tänka rättvisa i skolan.

Irina Schmitt, lektor i genusvetenskap, Lunds Universitet

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet.

För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin, (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny, (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Alla queerseminarier ges digitalt via Zoom. Anmälan sker till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.

Queerseminariet