Queerseminariet - Perversa tidsligheter: ageplay och queer tid

Seminarium

Datum:

tisdag 18 januari 2022

Tid:

16.30 – 18.00

Plats:

Zoom

Med Elin Bengtsson.

Ageplay är ett paraplybegrepp för lekar och dynamiker grundade i iscensättningar av ålder och åldersskillnad, som ofta förknippas med BDSM. Elin Bengtssons avhandling i genusvetenskap bygger på intervjuer med personer som utövar ageplay i positionen som liten. Att bli liten inom ramen för ageplay innebär att förkroppsliga en pervers och osamtidig position i relation till (hetero-)normativa livslinjers förväntningar på ett liv där det ”barniga” tillhör barndomen, vilken man förväntas lämna bakom sig. I presentationen diskuteras hur ageplay aktualiserar sätt att erfara bl.a. genus, sårbarhet och intimitet som marginaliseras i den linjära temporaliteten.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan 1996. Det behandlar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning med kritiska perspektiv på heteronormativitet. Seminariet är öppet för alla intresserade, oavsett akademisk nivå eller tillhörighet. För mer information, tips och synpunkter, eller för att bli uppsatt på vår mejllista hör av dig till Elin, (elin.bengtsson@gender.su.se) eller Fanny, (fanny.ambjornsson@gender.su.se).

Obs! Under HT 2021 ges alla queerseminarier digitalt via Zoom. Anmälan sker till elin.bengtsson@gender.su.se senast dagen innan aktuellt seminarium.