Queerseminariet: Stone Butch Blues

Seminarium

Datum: onsdag 27 september 2023

Tid: 16.30 – 18.00

Plats: Zoom

Ett samtal om översättning, queer historia och litteratur med Ylva Emel Karlsson och Pia Laskar.

Romanen Stone Butch Blues av Leslie Feinberg följer Jess Goldberg, en ung butch som växer upp i Buffalo i nordöstra USA under 1960- och 1970-talet. Boken publicerades 1993, är Feinbergs första roman och en klassiker. Den skildrar en lesbisk, queer och transverklighet där våld, ensamhet, samhörighet och kamp alltid är närvarande. Det är en arbetarskildring, en butch/femme-kärlekshistoria, ett queert liv och en kritik av den queera mainstreamrörelsens svek mot dem som inte passade in.

För att fira att det var trettio år sedan romanen kom ut översätts Stone Butch Blues för första gången till svenska av Dockhaveri förlag i samarbete med Page28. Det första kapitlet finns som fanzine och hela boken som utkommer i början av 2024. Under seminariet kommer översättaren Ylva Emel Karlsson att samtala med Pia Laskar, idéhistoriker och docent i genusvetenskap, om romanen, översättningen, queer historia och litteratur.

Queerseminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium knutet till genusvetenskapen vid Stockholms universitet, verksamt sedan vårterminen 1996.

Queerseminariet