Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi: Camilla Kronqvist

Seminarium

Datum:

torsdag 9 december 2021

Tid:

14.00 – 16.00

Plats:

Södertörns högskola

Samtal utgående från bidraget ”’Tänk på de sammanhang där vi talar om kvinnor’. En wittgensteinsk undersökning” i antologin Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation (Daidalos, 2021). Med Camilla Kronqvist (Åbo Akademi).

Seminariet i feministisk kontinentalfilosofi i Stockholm (The Seminar in Feminist Continental Philosophy in Stockholm) samarrangeras av genusvetenskap vid Stockholms universitet och filosofi vid Södertörns högskola.

Seminariet startade under våren 2016 och syftar till att utgöra ett forum för feministisk filosofi, främst orienterat mot den kontinentalfilosofiska traditionen. Seminariet hålls fyra gånger per termin, alternerande mellan Stockholms universitet (SU) och Södertörns högskola (SH). Det är öppet för alla intresserade, speciellt studenter, lärare och forskare i filosofi och genusvetenskap.

För mer information kontakta Lisa Folkmarson Käll (lisa.kall@gender.su.se) eller Ina Hallström (ina.hallstrom@gender.su.se) vid Avdelningen för genusvetenskap, Stockholms universitet eller Ulrika Björk (ulrika.bjork@sh.se) vid Filosofiämnet, Södertörns högskola.