Är du vår nya doktorand i religionshistoria?

Ny utlyser institutionen en doktorandanställning i religionshistoria. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2022.

 

Forskarutbildningsämne

Utlysningen gäller en doktorandanställning i religionshistoria med valfri inriktning. Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas i enlighet med Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i religionshistoria.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet religionshistoria att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp religionshistoria inklusive ett examensarbete om minst 15 hp.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar engelska. Språkfärdigheterna ska omfatta förmåga att läsa, tala och skriva.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Länk till den fullständiga annonsen på SU:s webbplats

Doktorspromovering i Stockholms stadshus 2012. Dansande par i festkläder.
Doktorspromovering i Stockholms stadshus 2012. Foto: Eva Dalin.