Doktorand i etnologi sökes

Nu söker vi en doktorand som inom ramen för etnologernas medverkan i Centrum för maritima studier (CEMAS) vill bidra till att vidareutveckla maritim etnologi. Är det du?

Sista ansökningsdag: 2023-10-15

 

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

  • dina kontakt- och personuppgifter
  • din högsta examen
  • dina språkkunskaper
  • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

  • personligt brev
  • CV med uppgifter om examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser
  • forskningsplan omfattande max. 10 000 tecken inkl. blanksteg, exkl. litteraturlista. Forskningsplanen ska avse ett bidrag till utvecklingen av maritim etnologi och redogöra för det planerade projektets problemformulering, forskningssammanhang, teoretiska utgångspunkter, material, metoder och avgränsningar, samt presentera en tidsplan för det planerade arbetet. Planen bedöms som ett arbetsprov och är inte bindande. Efter antagning kommer den att ligga till grund för vidare diskussioner om avhandlingsarbetets inriktning med dem som utses till doktorandens handledare.
  • examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)
  • självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer)
  • eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer).

Välkommen med din ansökan!

Länk till hela annonsen på SU:s webbplats

Foto: damoc1970 / Pixabay