Flera ERG-forskare får projektmedel

Efter att Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond nyligen meddelat vilka projekt som får finansiering står det klart att flera av ERG:s forskare får projektpengar.

Fataneh Farahani (foto: Markus Marcetic), Mattias Frihammar (foto: Henning Brüllhoff), Lena Gemzöe (foto: Ingmarie Andersson och Kristina Fjelkestam (foto: privat).

Professor i etnologi Fataneh Farahani får medel från VR till sitt projekt "Livet efter migration: Integrationen, vardaglig etik och det intima medborgarskapet."

Docent i etnologi Mattias Frihammar får finansiering från VR till sitt projekt "De invasiva främmande arternas politik i Sverige: Affektiva allianser och kulturarvsarbete."

Professor i genusvetenskap Lena Gemzöe har beviljats projektbidrag från RJ för sitt projekt "Att rädda naturens katedral. Svensk pilgrimsrörelse och transnationell klimataktivism".

Slutligen har professor i genusvetenskap Kristina Fjelkestam beviljats RJ-sabbatical för sitt bokprojekt "Begäret efter det förflutna. Retrofili och queer temporalitet i '1700-talet'".