Kristina Fjelkestam i redaktionskommittén för ny bokserie på Brill

ERG:s professor i genusvetenskap Kristina Fjelkestam sitter i redaktionskommittén för den kommande bokserien Global Historical Fictions som ges ut av Brill förlag.

Kristina Fjelkestam. Foto: privat.

Historisk fiktion finns i flera olika mediala former och denna bokserie välkomnar bidrag som visar på alla de sätt historia kan skapas och som undersöker populärhistoria i diverse varianter och sammanhang.

Läs mer om bokserien på Brills webbplats

Kristina Fjelkestam är professor i genusvetenskap med särskilt intresse för forskning kring språk och sexualitet.

Presentation av Kristina Fjelkestam