Malin Ah-King keynote speaker på ERC:s konferens

ERG:s evolutionsbiolog och genusforskare har fått det prestigefyllda uppdraget att vara huvudtalare på Europeiska forskningsrådets årliga konferens 2023.

Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.

Titeln på Ah-Kings presentation är "The Female Turn: How Evolutionary Science Shifted Perceptions About Females", vilket är också är titeln på den uppmärksammade bok hon gav ut i våras (Palgrave Macmillan).

Konferensen, med undertiteln "Research on Diversity & Diversity in Frontier Research", äger rum i Bryssel den 28 november och handlar om vikten av mångfald i forskningen, det vill säga värdet av att ta hänsyn till mångfald i forskningsdesign och att studera mångfald i samhället.

Läs mer om The Female Turn: How Evolutionary Science Shifted Perceptions About Females

Läs mer om Malin Ah-King och hennes forskning

Konferenssida för Research on Diversity & Diversity in Frontier Research