Malin Ah-King publicerad i Nature Communications

ERG:s evolutionsbiolog och genusforskare Malin Ah-King har publicerat en artikel i den högt rankade tidskriften Nature Communications.

Malin Ah-King. Foto: Henning Brüllhoff.

Hur kommer det sig att evolutionsforskning om könsskillnader (sexuell selektion) är så fokuserad på hanar? Malin Ah-King har identifierat ett återkommande mönster: att forskningen börjar med han-centrerade idéer eller förklaringar för att sedan utveckla motsvarande hon-centrerade dito. Dessutom är antalet publikationer som rör sexuell selektion hos hanar mycket högre än motsvarande publikationer om honor. Denna skevhet är inte bara historisk, sexuell selektionsteori och forskning är fortfarande han-fokuserad på grund av hanars oftare iögonenfallande egenskaper, praktiska hinder att studera sexuell selektion hos honor, men också på grund av att mycket av konkurrensen om fortplantning mellan honor inte räknas som sexuell selektion enligt den rådande definitionen.

Artikeln finns tillgänglig som open access här:

"The history of sexual selection research provides insights as to why females are still understudied" av Malin Ah-King

Presentation av Malin Ah-King