Nu söker vi en doktorand i etnologi

Ny utlyser institutionen en doktorandanställning i etnologi. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2022.

 

Forskarutbildningsämne

Doktorandens avhandlingsarbete kommer att bedrivas i enlighet med Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i etnologi fastställd 2020-02-27. Etnologidoktoranderna ingår i ett utbildningssamarbete med fem andra lärosäten i Sverige samt Åbo Akademi och uppmuntras att även utnyttja utbildningsmoment inom Humanistiska fakultetens forskarskola och inom det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet etnologi att med godkänt resultat ha genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp etnologi inklusive ett examensarbete om minst 15 hp. För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar antingen svenska, danska eller norska, samt därutöver engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på respektive språk. Undantag kan medges enbart för sökande som inte har förmåga att skriva på svenska, danska eller norska, men kan läsa och tala ett av dessa språk. Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Länk till den fullständiga annonsen på SU:s webbplats

Foto: Brigitte Ferauge / Pixabay