Sökes: doktorand i genusvetenskap

Ny utlyser institutionen en doktorandanställning i genusvetenskap. Sista ansökningsdag är den 15 oktober 2022.

 

Forskarutbildningsämne

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt fält, vars undervisning och forskning rymmer olika discipliner, teorier och metoder grundade på decennier av feministisk forskning. Här studeras betydelsen av kön som social och kulturell företeelse, dvs. genus, i relation till andra relevanta maktfaktorer som klass, sexualitet, ålder och etnicitet. Vid Stockholms universitet är forskningsprofilen inriktad mot feministiska kulturstudier, som inkluderar såväl levd erfarenhet som text i en snävare bemärkelse. Som doktorand i genusvetenskap ingår du i Genusakademins forskarskola som erbjuder kurser samt möjlighet att nätverka med doktorander med genusinriktning från olika ämnen. För mer information se länk: www.su.se/forskning/forskningsämnen/genusvetenskap.

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i genusvetenskap att med godkänt resultat genomgått kurser på avancerad nivå om minst 30 hp i huvudområdet genusvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 hp i genusvetenskap eller ett examensarbete om minst 15 hp med genusinriktning i annat huvudområde än genusvetenskap på avancerad nivå.

För särskild behörighet krävs därutöver att den sökande behärskar antingen svenska, danska eller norska, samt därutöver engelska. Språkfärdigheterna måste omfatta förmåga att läsa, tala och skriva på respektive språk. Undantag kan medges enbart för sökande som inte har förmåga att skriva på svenska, danska eller norska, men kan läsa och tala ett av dessa språk.

Behörighetskraven kan uppfyllas även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kompetens.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Länk till den fullständiga annonsen på SU:s webbplats