Sökes: Forskare i etnologi

Nu söker vi en forskare till projektet ”Livet efter migration: Integration, varadaglig etik och det intima medborgarskapet”, finansierat av Vetenskapsrådet. Sista ansökningsdag: 2023-04-10.

Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet
 

Projektbeskrivning

Projektet ”Livet efter migration: Integration, varadaglig etik och det intima medborgarskapet” är finansierat av Vetenskapsrådet och söker en medarbetare för två år. Studien avser att utforska integration genom att rikta ljuset mot de individer som samhället betraktar som välintegrerade i Sverige och England. Tidigare forskning har visat att en integrerad person uppfattas som någon som har uppnått en viss nivå av socialt erkännande och mobilitet. Men vad betyder detta för den enskilda individen? Vilket pris har integration? Studien närmar sig dessa frågor genom att undersöka integration både som process och resultat. Genom sitt fokus på vardagsdilemman i arbetsliv, familjeliv, och sociala nätverk, fördjupas förståelsen av integration som en pågående process som aktualiserar såväl sårbarhet som känslor av tillhörighet. Studien har två huvudområden: (i) nationella policydokument, statliga utredningar och politiska initiativ som anger ramarna för integrationspolitiken i Sverige och England under de senaste 10 åren (2013-2023); (ii) hur individer förstår, iscensätter och förhandlar de integrationsdiskurser och politiska initiativ för vilka de själva är mottagare. Materialet består därför av såväl textorienterad diskursanalys av policydokument och statliga utredningar, som av levnadsberättelser.

Projektet leds av professor Fataneh Farahani www.su.se/english/profiles/ffara-1.189480 (Stockholms universitet, Sverige) och professor Yasmin Gunaratnam www.kcl.ac.uk/people/yasmin-gunaratnam (Kings' College, University of London, Storbritannien).

 

Arbetsuppgifter

Den som erbjuds anställningen ska vara en erfaren samhällsvetare eller humanist och har som uppgift att genomföra diskursanalyser av invandringspolitiska dokument och direktiv i Sverige och Storbritannien relaterade till integration. Fördjupad kunskap inom migration och gränsstudier anses vara meriterande. Ansvarsområdet omfattar granskning och identifiering av statliga dokument (mellan 2013 och 2023) och relevant akademisk och politisk litteratur. Personen ska bidra till forskningsdesignen, genomföra diskursanalyser av policydokument samt hjälpa till att utveckla ett kodningssystem för kvalitativ intervjudataanalys (i NVivo). Hen ska även hjälpa till vid rekrytering av deltagare till individuella och fokusgruppsintervjuer, bidra till projektets närvaro i offentligheten och ska delta i relevanta projektmöten och evenemang.

Till annonsen på Stockholms universitets webbplats