Våra utbildningar våren 2024

Är du också intresserad av hur människor tänker om sin tillvaro och vill veta mer om hur idéer och föreställningar skapar den sociala och kulturella verkligheten i samspel med materiella villkor? Då är du välkommen att söka våra kurser i etnologi, religionshistoria och genusvetenskap!

Foto: Jens Olof Lasthein

Sista anmälningsdag till vårterminen var den 16 oktober. För kurser med platser kvar öppnar sen anmälan den 15 december.

Läs mer om sen anmälan

Du hittar samtliga våra utbildningar i Stockholms universitets digitala utbildningskatalog, eller kan bläddra bland dem ämnesvis här:

Våra utbildningar

Ansökan sker via Antagning.se.

Du kan också skrolla neråt på denna sida för att se ett urval av våra kurser.

Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Peggy och Marco Lachmann-Anke / Pixabay

Män och maskuliniteter (GV5002)

Dagtid/halvfart

Kursen ger en introduktion till mansforskningens historik och olika inriktningar. Du får läsa om dess influenser från kvinno/genusforskning och gay studies, och studera synen på mannen och maskulinitet i det offentliga och det privata.

Genusperspektiv på våld, säkerhet och militarisering (GV5014)

Dagtid/halvfart

På kursen får du lära dig aktuell kritisk feministisk teoribildning på området och hur idéer om våld och säkerhet tar sig uttryck i skapandet av minnen, medierapportering och i vår vardag. Därtill behandlas militariseringens koppling till nationalism, kolonialism, rasism och heteronormativitet.

Foto: WikiImages / Pixabay
Foto: Henning Brüllhoff

Folktro och levd religion i det svenska bondesamhället (RHG514)

Kvällstid/halvfart/distans

Kursen introducerar centrala begrepp, källor och källkritik, samt tar upp några grundläggande metod- och teorifrågor inom folktroforskningen. Vi bekantar oss med folklig mentalitet och föreställningar kring människans själ, livskraften, livet och döden. Vi studerar också de kloka och deras verksamhet. Hur såg de på kroppen, dess funktioner? Hur förklarade man olika sjukdomstillstånd och vilka botemetoder använde man? Vi bekantar oss även med olika typer av osynliga och synliga väsen och människans förhållningssätt och relation till dem. Kursen tar även upp ritualer knutna till näringsfången och de naturväsen som tänktes råda över dessa.

Foto: shekharchopra85 / Pixabay

Religionshistoria I (RHG001)

Dagtid/helfart

På denna kurs får du studera ett flertal religiösa traditioner från olika delar av världen, såväl i historia som nutid. Judendom, kristendom och islam tas upp, liksom Asiens olika religioner, från hinduism och buddhism till daoism och shinto. Även forntida religioner från det antika Grekland och Rom, samt det forna Norden, behandlas.

Sexualitetens kulturhistoria (ETG700)

Kvällstid/halvfart/distans

Kursen handlar om hur det svenska samhället över tid har organiserat idéer om sexualitet och kön och hur dessa i sin tur har format både samhälle och personlig identitet. Vi granskar bland annat hur föreställningar om sexualitet har påverkat t. ex. familj, arbetsdelning och reproduktion. Vi analyserar också de institutioner som övervakar och reglerar sexualiteten.

Foto: Jörg Peter / Pixabay
Foto: Gerald Friedrich / Pixabay

Etnologi I (ETG001)

Dagtid/helfart

Kursen handlar om etnologins perspektiv på hur människor lever i olika kulturella och historiska sammanhang. Fokus ligger på hur studiet av människors levnadsvanor, livsvillkor, erfarenheter och tankesätt kan ge kunskap om sociala, samhälleliga och kulturella mönster och maktförhållanden.

Följ oss på Facebook och X/Twitter för att hålla dig uppdaterad om våra ämnen.