Vårens kurser vid ERG

Nu är det dags att söka till vårterminens kurser. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

Du finner alla höstens kurser i den digitala utbildningskatalogen. Länkar till utbildningarna finns här:

Våra utbildningar

Klicka på "Sök bland våra utbildningar" och välj någon av flikarna "Sök", "Kurser" eller "Program". Om du klickar i filtret "Öppen för anmälan" kan du direkt se alla sökbara kurser.

Ansökan sker via Antagning.se.

Studenter på campus. Foto: Niklas Björling.
Foto: Niklas Björling

Ett axplock ur vårt kursutbud:

Foto: Free-Photos / Pixabay
Foto: Free-Photos / Pixabay

Etnologi I (30 hp)

Hur förstår vi människor oss själva, vår omvärld och vår historia? Och hur formar vi våra liv och föreställningsvärldar under olika villkor? Genom att studera etnologi får du verktyg att förstå och förklara dagens, gårdagens och äldre tiders kultur och samhällsliv.

Mer information om kursen

Foto: M W / Pixabay
Foto: M W / Pixabay

Folklore: Ritual, berättelse och tradition (7,5 hp)

På kursen får du kännedom om folklore, det vill säga expressiva former, ritualer, berättande och traditioner. Vi analyserar sagor och sägner, musik och dans samt undersöker berättelser om övernaturliga väsen.

Mer information om kursen

Foto: Gordon Johnson / Pixabay
Foto: Gordon Johnson / Pixabay

Religionshistoriska perspektiv på epidemier och sjukdomar (7,5 hp)

Hur har religionen sett på sjukdomar och epidemier i olika samhällen och vid olika historiska tidpunkter? Hur har farsoterna förklarats? Och hur har människor med religionens hjälp försökt att förhindra deras spridning? Kvällskursen Religionshistoriska perspektiv på epidemier och sjukdomar behandlar synen på epidemier och sjukdomar i skilda religiösa traditioner i både historia och nutid.

Mer information om kursen

Syd- och Östasiens religioner (7,5 hp)

På kursen studeras religioner med ursprung i Syd- och Östasien, det vill säga hinduism, buddhism, jainism, sikhism, konfucianism, taoism och shinto. Som student på kursen får du en övergripande introduktion till dessa religioners historiska utveckling i relation till kultur och samhälle.

Mer information om kursen

Europas förkristna religioner (7,5 hp)

Kursen belyser de religiösa traditioner som florerat i Europa före (eller i skuggan av) kristendomens dominans. Traditionerna presenteras dels i sina historiska sammanhang, dels med avseende på de kontinuiteter och kontakter som knöt dem samman i tid och rum. Särskild tonvikt kommer att ligga på religionerna i antikens Grekland och Rom, keltisk religion, germansk religion, finsk-ugrisk och samisk religion samt slavisk och baltisk religion.

Mer information om kursen

Foto: 帅 郭 / Pixabay
Foto: 帅 郭 / Pixabay

Genusvetenskap I (30 hp)

På den här kursen får du följa genusvetenskapens framväxt från feminismens klassiska texter till dagens breda fält av genusstudier. Genus som begrepp och vetenskapligt perspektiv studeras med nedslag i bland annat etnicitetsstudier, maskulinitetsforskning och queerteori.

Mer information om kursen

Normkritisk pedagogik (15 hp)

Syftet med kursen är att introducera det pedagogiska förändringsarbete som går under namnet normkritisk pedagogik. Kursen tar sin utgångspunkt i de senaste årens internationella och svenska forskning kring normativ heterosexualitet i undervisning och lärande och avser att ge inblick i hur feministisk teori, queerteori och intersektionella perspektiv kan användas pedagogiskt inom olika ämnesområden.

Mer information om kursen

På denna sida