MOOC – Epidemier och folkhälsa

Utbildning

Startdatum: måndag 8 november 2021

Tid: 00.00

Slutdatum: fredag 10 december 2021

Tid: 23.59

Plats:

Online

En MOOC kring temat epidemier och folkhälsa, med ett särskilt fokus på covid-19-pandemin. Kursen är öppen för alla, kräver inga förkunskaper och är kostnadsfri.

Under höstterminen 2021 bjuder forskare och lektorer vid Institutionen för folkhälsovetenskap, tillsammans med inbjudna gästföreläsare, in till en öppen, storskalig, onlinebaserad kurs (en s.k. MOOC - "massive open online course") kring temat epidemier och folkhälsa. Kursens fokus kommer att ligga på covid-19.