Den ryska invasionen av Ukraina och dess konsekvenser för folkhälsan - artikel i The Lancet

I The Lancet Regional Health Europe har professor Denny Vågerö tillsammans med kollegor inom folkhälsovetenskap, lyft fram de hälsoproblem som väntar efter Rysslands invasion av Ukraina.

Professor Denny Vågerö, Institutionen för folkhälsovetenskap.
Foto: Eva Dalin/Stockholms universitet

Den ryska invasionen av Ukraina och kriget som följde innebär en fruktansvärd hälsobörda för Ukraina. Även det ryska folkets hälsa kommer att drabbas bland annat som som en konsekvens av de ekonomiska sanktioner som riktas mot Ryssland.

Tillsammans med europeiska forskare som haft ett nära samarbete med kollegor inom folkhälsovetenskap från Ryssland, Ukraina och Österoupa, har Denny Vågerö gjort en sammanställning öve några av de hälsoproblem som är att vänta för såväl Ukraina som för Ryssland.

Läs deras kommunikation i The Lancet:

The Russian invasion of Ukraine and its public health consequences - The Lancet Regional Health – Europe

Artikeln publicerades i The Lancet Regional Health, Europe den 8 mars 2022.
DOI:https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100358