Epidemier och folkhälsa – en MOOC vid Stockholms universitet

Institutionen för folkhälsovetenskap erbjuder en MOOC kring temat epidemier och folkhälsa, med ett särskilt fokus på covid-19-pandemin. Kursen är öppen för alla och inga förkunskaper krävs. Välkommen att anmäla dig!

  • Vad krävs för att bekämpa en epidemi?
  • Varför drabbas länder olika hårt av epidemier?
  • Hur kan man mäta epidemiers konsekvenser för folkhälsan på kort och lång sikt?

Frågorna är aktuella och mycket komplexa. Under höstterminen 2021 bjuder forskare och lektorer vid Institutionen för folkhälsovetenskap, tillsammans med inbjudna gästföreläsare, in till en öppen, storskalig, onlinebaserad kurs (en s.k. MOOC - "massive open online course") kring temat epidemier och folkhälsa.

Epidemiologiska, medicinska, sociologiska, statsvetenskapliga, psykologiska, historiska och etiska perspektiv bidrar att skapa en mångfacetterad bild kring epidemiers effekter på hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda en översikt över detta flertal perspektiv syftar kursen till att ge en grundläggande förståelse för åtgärder som sätts in mot epidemiska sjukdomar, men också till att positionera folkhälsovetenskapen som en tvärvetenskaplig disciplin med potential att sammanföra dessa olika synsätt.

Intresserad?

Kursen går mellan 8 november och 10 december. Omfattningen är ungefär 2-3 timmar i veckan. Mer information om kursens innehåll finns på
www.su.se/publichealth/mooc

Har du frågor kring vår MOOC kan du mejla mooc.publichealth@su.se

Har du inte fått något informationsutskick från oss trots att du anmält dig? Kontrollera i så fall gärna din skräppost.

Till anmälningsblanketten

Tipsa andra och plugga tillsammans

Du är varmt välkommen att tipsa precis så många vänner, familjemedlemmar eller kollegor du vill om kursen – ni använda det flexibla MOOC-formatet antingen för att förkovra er i materialet eller för att fortbilda er tillsammans. Allt från den plats och vid den tidpunkt som passar er.

MOOC är baserat på lusten till lärande

En MOOC (massive open online course) är inte en vanlig kurs – den hålls helt online och den är öppen för vem som helst att söka till. Det finns inga förkunskapskrav och du kommer heller inte att examineras. Istället står lusten till lärande i centrum.

Staty av två lekande barn med munskydd
Epidemier och folkhälsa – en MOOC vid Stockholms universitet.
Foto: Daniel Thürler/Mostphotos