Hur går det för ungdomar med psykisk ohälsa? Region Stockholm finansierar tvåårigt forskningsprojekt

Region Stockholm har tilldelat Sara Brolin Låftman forskningsmedel för ett tvåårigt projekt "Hur går det för ungdomar med psykisk ohälsa? En prospektiv kohortsstudie av självrapporterad psykisk ohälsa i tonåren och levnadsvillkor i vuxen ålder".

Sara Brolin Låftman vid Institutionen för folkhälsovetenskap tilldelas 1,4 miljoner kronor under två år för projektet ”Hur går det för ungdomar med psykisk ohälsa? En prospektiv kohortsstudie av självrapporterad psykisk ohälsa i tonåren och levnadsvillkor i vuxen ålder”.

Förhoppningen är att projektet ska ge viktig kunskap om förebyggande arbete och tidiga insatser. Liksom att resultaten ska kunna användas för fortsatt forskning och inom undervisning. En kohortstudie följer en avgränsad och noggrant beskriven grupp, en kohort, under längre tid och med hjälp av Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) kommer sambandet mellan självrapporterad psykisk ohälsa i tonåren och psykiatrisk vård, utbildningsframgång och arbetsmarknadsförankring i ung vuxen ålder att studeras.

Ett väntat resultat är att psykisk ohälsa i tonåren kan påverka levnadsvillkor i ung vuxen ålder, men att sambanden kan skilja sig mellan typer och nivåer av problem.

Mer information

Sara Brolin Låftman

Projekt: Hur går det för ungdomar med psykisk ohälsa?

Region Stockholm beviljar 10 miljoner till forskning (länk till Stockholms universitet)

Photo: Mostphotos