Kandidatprogram i folkhälsovetenskap HT23

En utbildning för dig som vill förstå hur samhället kan påverka människors möjlighet till hälsa och välmående.

Institutionen för folkhälsovetenskap erbjuder ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap, utbildningen löper över tre år med start höstterminen 2023. Ansökan är öppen till 17 april 2023.

Läs mer om programmet i kurskatalogen

Programmet vänder sig till dig som vill förstå hur samhället kan påverka människors möjligheter till hälsa och välmående och som är intresserad av en utbildning där du förbereds för analytiskt, strategiskt och praktiskt arbete inom folkhälsoområdet.

Efter genomgången utbildning har du fått de kunskaper och verktyg som behövs för att arbeta som utredare, samordnare, analytiker eller strateg inom folkhälsoområdet – exempelvis på myndigheter, kommuner, regioner, organisationer eller privata företag. Programmet ger även en bra grund för fortsatta studier på avancerad nivå.

Foto Niklas Björling/Stockholms universitet