Postdoktor i folkhälsovetenskap -

Institutionen för folkhälsovetenskap utlyser en anställning som postdoktor i folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-08-21.

Som postdoktor i folkhälsovetenskap förväntas du bedriva självständig forskning inom ramen för en av inriktningarna i nära samarbete med andra forskare, med fokus på vetenskaplig analys och produktion av vetenskapliga artiklar. Presentation av forskning vid nationella och internationella konferenser ingår också. Vid intresse kan möjlighet till viss undervisning på grundnivå- och avancerad nivå erbjudas.

Som sökande ska du välja EN av följande fem projekt/inriktningar:

”Beroende” som ett mönster av relationer i förändring”: su.se/publichealth/projektaddiction

”Förklaringar till överdödlighet i COVID-19 bland invandrare i Sverige: fokus på sociala bestämningsfaktorer för hälsa (COVIS)”: su.se/publichealth/COVIS

”Kvinnors hälsa - hälsans bestämningsfaktorer utifrån ett livsloppsperspektiv": su.se/publichealth/kvinnors-halsa

”Möta utmaningar och minska spelproblem (REGAPS)”: su.se/publichealth/regaps

Forskningsprogrammet ”Sociala determinanter för hälsa hos individer med utländsk bakgrund: Samhälleliga och individuella perspektiv (SMASH)”: su.se/publichealth/smash

Till utlysningen - sista ansökningsdag 21 augusti