Sen anmälan öppen till två av våra fristående kurser på avancerad nivå

Sen anmälan är öppen för två av våra fristående kurser till och med 1 oktober. Kurserna ingår också i vårt Masterprogram i folkhälsovetenskap, samhälleliga och individuella perspektiv. Kurserna ges på engelska.

I höst öppnar vi upp flera kurser på masternivå så att du kan läsa dem på fristående basis. Två av kurserna, som ingår kursutbudet för tredje terminen av vårt masterprogram i folkhälsovetenskap: samhälleliga och individuella perspektiv, är nu öppna för sen anmälan som fristående kurser på avancerad nivå fram till 1 oktober.

Sen anmälan är öppen till 1 oktober

Global hälsa i en föränderlig värld (PH15A0): Kursen behandlar det ömsesidiga sambandet mellan folkhälsa och global utveckling i tre block: Globalisering och hållbar utveckling, Institutioner och politisk styrning samt Regioner och befolkningsgrupper.

Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser (PH18A0): Kursen ger kunskaper om generella metoder för prevention, intervention och hälsofrämjande insatser. Syftet är att förse studenten med kunskaper om och verktyg för motivationshöjande insatser, attitydförändring och beteendeförändringar.

Kurserna är på avancerad nivå och kräver vissa förkunskaper, dessa finns definierade i kursplanen för varje kurs.
Utbildningarna ges på engelska.

Bilden av ett hjärta mot en bakgrund av människor
Foto: Mostphotos