Uppdaterad information om vårens undervisning vid Institutionen för folkhälsovetenskap

UPPDATERAD 14 JANUARI: På grund av den kraftigt ökande smittspridningen av Covid-19 kommer undervisningen på Institutionen på folkhälsovetenskap i huvudsak att genomföras på distans via Zoom under vårterminens första period (17 januari – 16 februari).

Coronavirus
Foto: Mostphotos

Vissa undervisningstillfällen, där det pedagogiska värdet av fysisk undervisning bedöms som högt och där smittskyddsåtgärder kunnat vidtas (mindre studentgrupper i lärosalar med möjlighet till social distansering), kommer fortfarande att hållas på campus. Mer detaljerad information om vad detta innebär för berörda kurser meddelas på Athena.

Utifrån omständigheterna kan riktlinjer och rekommendationer komma att ändras med kort varsel. Ambitionen är emellertid att institutionens undervisning ska återgå till campus som planerat för VT22. Information om Institutionens undervisning på senare delar av vårterminen meddelas så snart det är möjligt. För frågor kontakta kursansvarig eller studierektor.ga.publichealth@su.se.