Våra fem sommarkurser bland de 20 mest sökta vid Stockholms universitet

Även i år är det högt söktryck på våra sommarkurser vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Utbudet av sommarkurser har ökat till fem kurser, samtliga ges på distans.

Även i år är tre av våra kurser bland de 10 mest sökta kurserna vid Stockholms universitet, dessutom är samtliga fem sommarkurser bland de 20 populäraste kurserna som ges vid universitetet i sommar.

4852 personer sökande hittills

# 4: Faktaresistens, fake news, sociala medier och hälsa (7,5 hp), antal sökande 1743
# 7: Folkhälsa, artificiell intelligens (AI) och big data: Möjligheter och utmaningar (7,5 hp), antal sökande 1262
# 9: Social hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv: Jämlikhet i levnadsvillkor och hälsa (7,5 hp), antal sökande 1110
# 13: Ungdom i det senmoderna samhället: Smartphonegenerationen ur ett folkhälsoperspektiv (7,5 hp), antal sökande 737
# 19: Grundläggande statistik med SPSS (3 hp), antal sökande 515 st

Läs mer på UHR:s hemsida

När vet jag om jag är antagen?

Den 23 april publiceras antagningsbeskeden på antagning.se.

Foto: Aleksandr Kichigin/Mostphotos