Gambling Research Network (GARN)

Syftet med forskningsnätverket GARN (Gambling Research Network) är att utveckla en nationell bas och mötesplats för unga samt mer erfarna forskare inom spelområdet. Arbetet fokuserar på att utveckla samarbetet mellan olika regioner och forskningsmiljöer i landet samt främja och uppmuntra pågående och ny spelforskning.

Alla forskare som är intresserade av spelfrågor välkomnas som medlemmar i nätverket. Det enda kriteriet för medlemskap är att forskningen avser spel som ett socialt-, kulturellt- och/eller psykologiskt fenomen, för-och nackdelar av spel för samhället som helhet och/eller för individen. Nätverket är oberoende från företag och organisationer med ekonomiska intressen i spelsektorn.

Årliga nätverksträffar

Huvuduppgiften för GARN är att organisera tvådagars nätverksträffar en gång per år. Programmet omfattar presentationer av forskningsresultat från medlemmar både inom nätverket och inbjudna talare. Nätverksträffarna omfattar även diskussioner om metod, aktuella projekt, kommande ansökningar om forskningsfinansiering och den senaste utvecklingen på området. Läs gärna mer om våra tidigare nätverksmöten:

GARN:s nätverksmöten

E-postlista för nätverksdeltagare

Utöver mötena kan nätverkets deltagare hålla kontakt på olika sätt. En e-postlista finns därför som fungerar så att alla e-postmeddelanden som sänds till listans adress automatiskt går till alla nätverksdeltagare. På så sätt kan alla uppdatera varandra om seminarier, konferenser, litteratur, projekt eller annat som kan vara av intresse för nätverkets deltagare.

Bli medlem i nätverket GARN

Om du är intresserad av att bli medlem i GARN, fyll i en medlemsansökan och skicka till Jenny Cisneros Örnberg så kommer du få löpande information via nätverkets e-postlista.

Anmälningsblankett till GARN (172 Kb)

Nätverket finansieras av Forte

Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) fick i december 2012 beviljat ett nätverksstöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte 2018-01658) för att genomföra nätverksträffar för svenska forskare inom spelområdet.

Information om senaste anslaget

GARN remissyttrander SOU 2017-30 (166 Kb)

 

Kontakt

Har du frågor, kontakta nätverkets koordinator Jenny Cisneros Örnberg:
jenny.cisneros@su.se

På denna sida