Undervisning HT21

Institutionen för folkhälsovetenskap har beslutat att fortsätta med distansundervisning under första halvan av höstterminen 2021.

Institutionen för folkhälsovetenskap har beslutat att fortsätta med distansundervisning under första halvan av höstterminen fram till och med 31 oktober 2021.

Vi försöker att undvika avsteg från kursplanerna så långt det är möjligt, men vissa förändringar blir nödvändiga, exempelvis:

  • Salstentor ersätts med annan examinationsform.
  • Föreläsningar sänds via Zoom eller spelas in och tillgängliggöras via t.ex. Athena.
  • Seminarier (inkl. examinerande seminarier) ges via Zoom eller ersätts av annan undervisnings-/examinationsform.

Om du har generella frågor kring beslutet, kontakta prefekt (mikael.rostila@su.se) eller studierektor för grund- och avancerad nivå (ylva.almquist@su.se).

Information om hur beslutet påverkar specifika kurser kommer att kommuniceras via Athena.
Vid funderingar och frågor, kontakta kursansvariga.

Så här kan du studera hemifrån

På denna sida