Undervisning HT21, andra perioden

Institutionen för folkhälsovetenskap kommer i huvudsak att återgå till campusbaserad undervisning för andra halvan av höstterminen (1 november - 16 januari).

Vår undervisning under andra halvan av höstterminen kommer i huvudsak att återgå till att vara campusbaserad (1 november - 16 januari), förutsatt att inte rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten eller Stockholms universitet ändras igen.

Vad detta innebär i praktiken beror på utbildningsprogrammet/kursen i fråga. Mer detaljerad information kommer att finnas tillgänglig på programmets/kursens sida på Athena.

Frågor om detta kan ställas till studierektor.ga.publichealth@su.se.

På denna sida