Epidemier och folkhälsa – en MOOC vid Stockholms universitet

Institutionen för folkhälsovetenskap erbjuder en MOOC kring temat epidemier och folkhälsa, med ett särskilt fokus på covid-19-pandemin. Kursen är öppen för alla och inga förkunskaper krävs. Välkommen att anmäla dig!

Staty av två lekande barn med munskydd
Epidemier och folkhälsa – en MOOC vid Stockholms universitet. Foto: Daniel Thürler/Mostphotos
 • Vad krävs för att bekämpa en epidemi?
 • Varför drabbas länder olika hårt av epidemier?
 • Hur kan man mäta epidemiers konsekvenser för folkhälsan på kort och lång sikt?

Frågorna är aktuella och mycket komplexa. Under höstterminen 2021 bjuder forskare och lektorer vid Institutionen för folkhälsovetenskap, tillsammans med inbjudna gästföreläsare, in till en öppen, storskalig, onlinebaserad kurs (en s.k. MOOC - "massive open online course") kring temat epidemier och folkhälsa.

Epidemiologiska, medicinska, sociologiska, nationalekonomiska, statsvetenskapliga, psykologiska, historiska och etiska perspektiv bidrar att skapa en mångfacetterad bild kring epidemiers effekter på hälsa och välbefinnande. Genom att erbjuda en översikt över detta flertal perspektiv syftar kursen till att ge dig som deltagare en grundläggande förståelse för åtgärder som sätts in mot epidemiska sjukdomar, men också till att positionera folkhälsovetenskapen som en tvärvetenskaplig disciplin med potential att sammanföra dessa olika synsätt. Kursens fokus kommer att ligga på covid-19.

Kursen går mellan 8 november och 10 december 2021 och anmälningsperioden har nu öppnat.

Anmäl dig här

Kursens innehåll

Omfattningen är ungefär 2-3 timmar i veckan:

 1. Introduktion
 2. Smittan och sjukdomen
 3. Epidemins historia
 4. Epidemiologisk utveckling
 5. Svenska hanteringen av covid-19
 6. Internationell jämförelse
 7. Ekonomi och samhälle
 8. Samsjuklighet
 9. Den ojämlika pandemin
 10. Epidemier och folkhälsovetenskap

En MOOC (massive open online course) är inte en vanlig kurs: den hålls helt online och den är öppen för vem som helst att söka till. Det finns inga förkunskapskrav och du kommer heller inte att examineras. Istället står lusten till lärande i centrum.

Du är varmt välkommen att tipsa precis så många vänner, familjemedlemmar eller kollegor du vill om kursen – ni använda det flexibla MOOC-formatet antingen för att förkovra er i materialet eller för att fortbilda er tillsammans. Allt från den plats och vid den tidpunkt som passar er.

Intresserad? Har du frågor om vår MOOC kan du mejla mooc.publichealth@su.se

Anmäl dig redan nu, men senast 5 november 2021.

Sök bland våra utbildningar