Samarbeten

Institutionen för geologiska vetenskaper bedriver sedan länge ett aktivt samarbete med flera olika partners där tillgängliggörandet av kunskap och forskning står i fokus.

 

Exempel på våra samarbeten

Våra forskare är engagerade i utbildning i form av kvällskurser och ordinarie kurser, för att bredda kunskapen om geologi i samhället; har forskningssamarbetsprojekt med flera externa aktörer; har kontinuerliga dialoger med politiker och deltar i stora internationella samhällsrelevanta projekt. Vi bedriver även en aktiv alumnverksamhet som möjliggör för våra studenter att hitta relevanta praktikplatser, projektarbeten och ett jobb.

elever som sitter framför varandra som dominopjäser

Lera berättar Östersjöns historia – istider och syrefria bottnar

Gymnasieelever på naturvetarprogrammet har i flera år besökt Askölaboratoriet utanför Trosa i Stockholms södra skärgård.

Läs mer

 

 

A1 sida där det står "Välkomna!"

Geologisk forskning och dess samhällsrelevans

Eleverna från naturvetarprogrammet på P.A. Fågelströms gymnasium fick ta del av tre föreläsningar där resultat från geologisk forskning presenterades.

Läs mer

 

världskarta med plats dinosaurier på

Climate, life and global warming "Bringing the climate change message to school children"

Helen Coxall bringing the climate change message to 225 school children at Futuraskolan, Stockholm using world maps and 300 plastic animals!

Läs mer (på engelska)
 

2 sjöar nästan ihop

Forskarskolan för lärare

Forskarskolans mål är att skapa möjligheter för verksamma lärare att fördjupa sina kunskaper inom geovetenskaperna och att bedriva egen forskning som en del av ett omfattande forskningsprogram. Denna erfarenhet tar lärarna med sig tillbaka till sina skolor.

Läs mer

del av skärmdump från Petroleums hemsida för Move software, bild på en bergkädja

Petroleum Experts Ltd (Petex) has donated 10 licences of the MOVE software suite.

The commercial equivalent of which is £1,308,000.00, to the University of Stockholm.


 

 

bathymetry of the ocean bottom

IGV has a long term collaboration with QPS with respect to processing of multibeam bathymetry and 3D-visualization of marine geophysical data.

The software Qimera, Fledermaus, FMGT and FMMidwater are used in research and education. QPS are experts in maritime geomatics software and services and has offices in the Netherlands, Canada, USA, and the UK.QPS solutions are used across a variety of industries, including hydrographic surveying, offshore construction, dredging, oil and gas, chart production, and piloting. Services include on-site training, setup, and support.

forskare som fotar en bergsvägg

Institutionen för geologiska vetenskaper är stolta över sina tidigare studenter, alumner, vars nuvarande yrkesverksamhet ger en god inblick i arbetsmarknaden för geologer.

Tidigare studenter vid Institutionen för geologiska vetenskaper
 

Gå med Stockholms universitet alumnnätverk, där hittar du en speciell alumner grupp för tidigare IGV studenter
Läsa om hur det har gått för några av Stockholm universitets alumner

Mentorskapsprogram som kopplar ihop alumner och studenter

Gå med i "Geovetare-alumner" från Stockholms universitet på Facebook
Geovetare-alumner

 

Webbadministratör
webmaster@geo.su.se

 

Samarbeta med oss

Kontakta gärna oss om du har frågor angående samarbete med Institutionen för geologiska vetenskaper.

Kontakt

Prefekt
och ämnesansvarig för forskningsutbildning i geokemi
Ämnesansvarig för forskarutbildning i geologi
Studierektor för kandidatutbildning på distans.
Ämnesansvarig för forskningsutbilding i maringeologi
På denna sida