Analytical resurser
Riskanalys
Miljöinformation
gamla böcker

Nyheter

Kalendar

14

maj

Föreläsning

Institutionen för geologiska vetenskaper
Halvtidsbedömning
Institutionen för geologiska vetenskaper
Halvtidsbedömning

Francesco Nosenzo: Reworking of a pre-orogenic basement in a subducted continental crust...

27

maj

Föreläsning

Institutionen för geologiska vetenskaper
Halvtidsbedömning
Institutionen för geologiska vetenskaper
Halvtidsbedömning

Eleonor Ryberg: Temporal scale changes in species distributions in boreal peatlands (south-central Sweden

4

juni

Disputation

Institutionen för geologiska vetenskaper
Jenny Sjöströms disputation
Institutionen för geologiska vetenskaper
Jenny Sjöströms disputation

Mid-Holocene mineral dust deposition in raised bogs in southern Sweden