Hilda Jakobsson och Maria Margareta Österholm gästredaktörer för lambda nordica

Hilda Jakobsson, litteraturvetare, Maria Margareta Österholm, genusvetare, båda vid Stockholms universitet, är gästredaktörer för ett temanummer av den vetenskapliga tidskriften lambda nordica. Temat är det queerteoretiska begreppet skev.

Tillsammans har de författat det introducerande förordet. Numret samlar sex artiklar av skribenter inom olika discipliner, bland annat med koppling till skönlitteratur och teater. Författarna inventerar hur begreppet skev används i forskningen idag, och fortsätter utforskandet av hur skev kan förändras och utvecklas. Användningen av skev är inte samstämmig, vare sig historiskt eller i det här numret, vilket innebär att begreppet är levande och under diskussion.

En av artiklarna är skriven av Hélène Ohlsson, teatervetare disputerad vid Institutionen för kultur och estetik. Hon skriver om 1800-talsskådespelaren Gustav Fredrikson för att analysera skev manlig sexualitet.

Tidskriften finns fritt tillgänglig att läsa online.

lamdanordicas hemsida

Hilda Jakobsson
Hilda Jakobsson.
 

Om Hilda Jakobsson

Hilda Jakobsson är forskare i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Hon arbetar med ett tvåårigt postdokprojekt om August Strindbergs kärleksskildringar.

Som forskare och lärare är hon inriktad mot litteratur, kultur, genusteori, ålder, barn och ungdomar.

Mer om Hilda Jakobssons forskning

Maria Margareta Österholm
Maria Margareta Österholm.
 

Om Maria Margareta Österholm

Maria Margareta Österholm är forskare och universitetslektor vid Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap. Hon är med i forskningsprojektet Feministiska tecknande serier som medium för politisk aktivism och kritik, där hon bland annat undersöker skevbegreppet.

Maria Margareta Österholms forskning