Idéhistorikern Annelie Drakman är aktuell med två nya böcker

Annelie Drakman, forskare i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, sitter i redaktionen för de två böckerna Vetenskapens förtrollning och avförtrollning (Daidalos, 2021) och Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 (Nordic Academic Press, 2021).

Annelie Drakman, idéhistoriker vid Institutionen för kultur och estetik. Foto: Erika Gerdemark.

Vetenskapens förtrollning och avförtrollning

Fem forskare i idéhistoria och ekonomisk historia har tillsammans författat boken Vetenskapens förtrollning och avförtrollning (Daidalos, 2021): Annelie Drakman (forskare i idéhistoria vid Stockholms universitet), Peter Josephson (idéhistoriker vid Södertörns högskola), Ylva Hasselberg (professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet), Thomas Karlsohn (professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet) och Ingemar Pettersson (forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet).

Förutom den gemensamma inledningen till boken har Annelie Drakman skrivit kapitlet "Den roliga fysiken: 'Fun' som motivation för vetenskapligt arbete bland Nobeltagare i fysik med Donna Strickland och Richard Feynman som fallstudier".

De fem bidragen till boken diskuterar ur vetenskapshistoriskt, vetenskapssociologiskt och forskningspolitiskt perspektiv olika fenomen knutna till vetenskapen och universitetet, som låter sig beskrivas och analyseras i termer av förtrollning och avförtrollning. Boken belyser frågor om forskningens autonomi och integritet i förhållande till managementstyrning och byråkratisering av högre utbildning.

Läs mer om boken

Med tvål, vatten och flit

Tillsammans med modehistoriker Marie Tengroth Ulväng vid Stockholms universitet och Johanna Annola, docent i historia vid Tampere University, är Annelie Drakman redaktör till boken Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik ca 1870–1930 (Nordic Academic Press, 2021). De tre redaktörerna har tillsammans författat inledningen. Annelie Drakman har skrivit kapitlet "Utrökt eller avsköljd: Övergången från rök till vatten som rengörande substans bland svenska läkare under 1800-talets slut."

I boken undersöks hur den nya förståelsen av renlighet i sekelskiftet 1900 förhåller sig till i relation till klass, kön, genus, såväl som arbete och fritid. Attityder och praktiker påverkades av nya vetenskapliga rön om hur sjukdomar sprids.

Först när detta grundläggande skifte i synen på kroppens gränser, och på vad som ytterst orsakar sjukdomar, hade ägt rum kunde det som vi i dag ser som så självklart bli just det, skriver Drakman.

Recension i Dagens nyheter av Magnus Västerbro.

Läs mer om boken

Mer om Annelie Drakmans forskning

Annelie Drakman är idehistoriker vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hennes forskningsfokus är äckel och glädje, har bland annat forskat om glädjens roll inom forskningen och hur uttryck av glädje använts av framstående fysiker för att definiera forskning som aktivitet och forskaren som person, särskilt kopplat till Nobelpriset.

Läs mer om Annelie Drakmans forskning