Litteraturprofessor Carin Franzén diskuterar "Jaget" i Bildningspodden

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, är specialiserad på psykoanalytisk teori och tidigmodern litteratur och är författare till boken När vi talar om oss själva: Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén. I det senaste avsnittet av Bildningspodden diskuterar hon hur Jaget har uppfattats och framställs i litteraturen genom historien.

Carin Franzén, professor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik. Foto David Einar, Linköpings universitet

Idén om Jaget som något unikt, individuellt, har inte alltid funnits i litteraturen. Här ses Jean-Jacques Rousseau med sin bok Bekännelser (1782) som en milstolpe i jagframställningens historia, säger Carin Franzén i Bildningspodden.

Intresset för individen och termen individ kommer också under 1700-talet i den västerländska kulturhistorien. Men Carin Franzén menar inte att vi lever i en jagcentrerad kultur idag, även om vi befinner oss i individens era. Jagframställningar i bloggar och statusuppdateringar är mallade, styrda av sociala grupperingar.

Carin Franzén forskar på subjektivitetens historia och intresserar sig för hur man hittar en subjektsposition i de mallar och kulturella former som råder i den tid man råkar leva.

Lyssna på avsnittet här

Läs mer om Carin Franzéns forskning