Medel från VR till forskning om processer och politik i 1700-talets teaterkostym

I sitt forskningsprojektet om processer, politik och skapande i 1700-talets teaterkostym kommer teatervetaren Petra Dotlačilová, Institutionen för kultur och estetik, undersöka hur makt och ideologi uttrycks genom 1700-talets teaterkostymer.

Vetenskapsrådet (VR) har beviljat 3 450 000 kr till en treårig internationell postdok för forskningsprojektet, som ska bedrivas vid värdinstitutionen Centre de musique baroque de Versailles, i Frankrike.

Forsningen kräver samling och analys av många olika historiska källor (kläder, kostymteckningar, inventarierförtekningar, program, fakturor osv) från franska och svenska arkiv som i vissa fall kompletterar varandra,

säger Petra Dotlačilová, som ser fram emot sin internationella postdok

Petra Dotlacilová, Fil Dr i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

Skapar en interaktiv databas för forskare, konstnärer och för en bredare publik

Huvudfrågan i forskningsprojektet är: Hur har 1700-talets teaterkostymer förkroppsligat maktstrukturer inom teatern och i den sociala och politiska världen? För att kunna länka samman föremål med personer som arbetade i kostymtillverkningen, kommer en interaktiv digital databas att utvecklas inom forskningsprojektet. Databasen blir inte bara ett viktigt verktyg för forskningsprojektet, utan också för andra forskare, konstnärer och för en bredare publik som är intresserad av ämnet.

Läs mer om Petra Dotlačilovás forskning

Petra Dotlačilová är också Bernadottestipendiat 2021

Här kan du läsa mer om Petra Dotlacilovas forskning