Sen anmälan till våren öppen

Den 15 oktober var sista anmälningsdagen till vårterminen 2021. Men från och med den 15 december ges en ny chans att söka till många av vårens kurser vid Institutionen för kultur och estetik.

Klicka på länkarna nedan för att se vårt kursutbud per ämne. Från kurssidorna kan du sedan gå vidare till antagning.se där du gör din ansökan.

Idéhistoria

Konstvetenskap

Litteraturvetenskap

Musikvetenskap

Teatervetenskap

Först till kvarn om du är behörig

De kurser där det kan finnas platser kvar efter första urvalet håller alltså öppet för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Anmälningsalternativ tas inte bort från anmälan

Stockholms universitet tar inte bort några anmälningsalternativ från anmälan. Om du redan sökt 12 alternativ, kan du söka ytterligare 8 efter urval 2 när det gäller höst- och vårterminer. För sommarkurser utökas sökalternativen från 6 till 10.

Handläggning av sena anmälningar

Sena anmälningar handläggs löpande. Antagningsbesked kommer publiceras på antaging.se tidigast under vecka 2 (från den 11/1). Observera att det kan dröja ända fram till terminsstart innan du får besked.

Om du har blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara göra en återanmälan till utbildningar som är öppna för sen anmälan. Mer info om återanmälan på antagning.se.

Viktiga datum inför vårterminen 2021

Mer om sen anmälan

Kontakt

Frågor? Hör av dig till våra studievägledare eller till vår studentexpedition.

Kontaktuppgifter