Jobba hos oss

Vid Institutionen för kultur och estetik arbetar fler än 150 medarbetare. Vill du bli vår kollega? Här hittar du tjänster för utlysning vid Institutionen för kultur och estetik.

Att arbeta vid Stockholms universitet

Foto: Niklas Björling.

 

Lediga jobb

Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet bedriver forskning och ger utbildning inom sju huvudområden: Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Teatervetenskap, Curating, och Kulturarvsstudier. Institutionen präglas av samarbeten över ämnesgränserna, inte minst i form av forskningsaktiviteter: workshops, temaseminarier om tvärvetenskapligt samarbete, nya fält inom humaniora, forskningsfinansiering, forskningsansökningar, samt forskningspresentationer av såväl medarbetare som inbjudna nationella och internationella forskare. Det är den största institutionen vid den Humanistiska fakulteten. Institutionen samlar ungefär 1000 studenter fördelade på de olika ämnena. Utöver detta finns ett femtiotal aktiva doktorander. Det är cirka 150 anställda vid institutionen, forskare, lärare och administrativ personal.

Vi söker nu en administrativ chef, en ekonom och en studieadministratör och studievägledare i teatervetenskap till institutionen för kultur och estetik!

Campus om hösten. Foto: Ingmarie Andersson.

Sista ansökningsdag: 2021-06-13.

Vi söker nu en asministrativ chef till vår spännande och dynamiska institution.

Arbetsuppgifter

Som administrativ chef har du ett brett ansvarsområde och leder den administrativa personalen vid institutionen. Administrationen består idag av ca 20 medarbetare som bland annat arbetar med ekonomi, personal, kommunikation, IT, arkiv och registratur, studieadministration, utbyteskoordinering och intendentur. Som administrativ chef ansvarar du bl.a. för ledning och styrning av institutionen ur ett administrativt och ekonomiskt perspektiv. Rollen är utvecklingsorienterad och i arbetet ingår att utveckla effektiva rutiner och processer.

Förutom att organisera och leda arbetet för den tekniska och administrativa personalen ansvar du även för budgetprocessen, ekonomisk analys, resultatuppföljning, avtalshantering samt att de regler och direktiv som styr verksamheten efterlevs. Vidare har du ansvar för lokalfrågor, upphandlingar, utredningar samt fungerar som stöd till prefekt och övriga chefer i arbetet med olika verksamhetsfrågor. Du företräder institutionen i olika sammanhang inom dina ansvarsområden. Du rapporterar direkt till prefekten och ingår i institutionens ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en för uppgiften relevant högskoleexamen, helst inom ekonomi. Du har flerårig chefserfarenhet med ansvar från liknande arbetsuppgifter. Det är önskvärt med bakgrund från offentlig verksamhet, särskilt meriterande är om du har erfarenhet från universitet/högskola. Vi vill att du har erfarenhet av arbete med budget, ekonomisk uppföljning och analys. Som administrativ chef ska du kunna arbeta självständigt och ha mycket goda chefs- och ledaregenskaper. Du har förmågan att arbeta såväl strategiskt som operativt inom dina ansvarsområden. Du har en välutvecklad förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen, både på engelska och svenska.

Som person är du prestigelös, tydlig och en skicklig relationsbyggare med förmågan att skapa ett gott arbetsklimat. Vidare är du välstrukturerad och analytisk. Du har mycket god samarbetsförmåga, då ditt arbete innebär nära kontakter med alla medarbetare vid institutionen samt universitetets centrala förvaltning. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för högre utbildning och forskning. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen gäller tillsvidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Läs mer om jobbet, kontaktuppgifter och ansök här!

Sista ansökningsdag: 2021-06-20.

Vi söker nu en driftig ekonom till vår spännande och dynamiska institution.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara en av tre ekonomer som tillsammans med personalhandläggare och administrativ chef arbetar nära ledningen. Som ekonom kommer du att arbeta självständigt med ekonomiansvar för separata redovisningsenheter, samtidigt som samarbete och kommunikation är centrala i allt arbete. Du lägger budget och svarar för uppföljning av utfall för dina enheter. Det dagliga löpande arbetet består av fakturahantering, bokföring samt granskning av reseräkningar och utlägg för de anställda.

En stor del av arbetet handlar om externa bidragsprojekt och i detta arbete deltar du i hela processen från upprättandet av budgetkalkyler för ansökningar fram till slutredovisningen av projektet.

En viktig del av arbetet är att kommunicera om och förklara de ekonomiska förutsättningarna till ämnesansvariga, forskare och andra medarbetare. Det kan också handla om att informera övriga medarbetare om regler och riktlinjer inom ekonomiområdet, samt lämna beslutsunderlag till prefekt. Universitet kommer att vid årsskiftet övergå till en ny ekonomimodell och det är en del av din befattning att engagera dig och vara delaktig i att utveckla och förbättra arbetsformerna på vår institution i samklang med universitetets förändringsarbete. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma.

Kvalifikationer

Det är önskvärt att du har högskoleutbildning med lägst kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande kunskaper. Du bör ha flera års erfarenhet av ekonomiarbete och det är meriterande om du har erfarenhet av de beskrivna arbetsuppgifterna från arbete inom högskolesektorn, eller inom annan statlig verksamhet. Det är meriterande att ha kunskaper i systemen Mercur, Raindance, Primula och Prisma.

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning.

Dina personliga egenskaper är viktiga. Du behöver vara en god kommunikatör som kan formulera dig väl i skrift och tal inom ditt arbetsområde. Du behöver ha en viss pedagogisk förmåga för att förklara ekonomi för icke-ekonomer. Du ska också ha intresse och fallenhet för att sätta dig in i regler och riktlinjer som styr arbetsområdet.

Du ska ha en god förmåga att strukturera och organisera ditt arbete, vara drivande och arbeta självständigt genom att ta ansvar och egna initiativ liksom att fungera väl i olika konstellationer av arbetsgrupper. Anställningen ställer även krav på flexibilitet, stresstålighet, god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du ska ha intresse för att lära dig nya system och att fortsätta utvecklas inom ditt arbete, men allra viktigast är att du har förmåga att vara en god arbetskamrat.

Intervjuer och referenser kommer att vara mycket betydelsefulla i vårt urvalsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är ett vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Läs mer om jobbet, kontaktuppgifter och ansök här!

Sista ansökningsdag: 2021-06-16.

Vi utlyser nu en tidsbegränsad anställning som innebär en kombination av studieadministration och studievägledning i teatervetenskap.

Arbetsuppgifter

Som studieadministratör utför du allt förekommande studieadministrativt arbete inom grundutbildningen. Du skickar välkomstbrev till antagna studenter, registrerar studenter, administrerar efterantagning och reservantagning, skapar kurssajter i lärplattformen Athena, förbereder för betygsrapportering i Ladok, samlar in och arkiverar kursdokumentation, förbereder och sammanställer kursvärderingar samt deltar i arbetet med schemaläggningen.

Som studievägledare i teatervetenskap vid Institutionen för kultur och estetik kommer du att arbeta med studierådgivning för studenter på grund- och avancerad nivå. En studievägledare ska arbeta inkluderande och verka för ett jämställt och jämlikt universitet och bemöta studenter med respekt för deras integritet samt iaktta tystnadsplikt avseende enskilda studenters personliga förhållanden.

I dina arbetsuppgifter ingår att ha personliga samtal med studenter, handlägga tillgodoräknanden, ha kontakt med studentråd och alumner, och förmedla kontakt för stödåtgärder för studenter med funktionsvariationer. Du kommer att arbeta med studentrekrytering genom att exempelvis delta i öppet hus och välkomstdagar, göra skolbesök och genom att ta fram informationsmaterial för blivande studenter. Du kommer att delta i ämnets terminsintroduktioner, samordna kursvärderingar, samt delta i möten och arbetsgrupper med inriktning mot utbildningsfrågor.

Du kommer att ha ett nära samarbete med ämnets studierektor, ämnesansvarig och lärare, men du samarbetar även med övriga studievägledare och övrig administrativ personal inom institutionen. Du har också kontakter med universitetets studentavdelning, humanistiska fakulteten och universitetets nätverk med studievägledare.

Andra administrativa arbetsuppgifter kan tillkomma

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett starkt intresse för teatervetenskap och för att arbeta med utbildning inom universitet och högskola. Du ska ha ämneskunskaper i teatervetenskap eller näraliggande ämne, gärna med minst kandidatexamen. Erfarenhet av utbildningsadministration inom universitetet och kunskaper i de studieadministrativa systemen Ladok, NyA, SISU och Athena är mycket meriterande, liksom kunskaper om de regelverk som styrområdet.

Dina personliga egenskaper är viktigast. Du bör ha en väl utvecklad kommunikativ förmåga, en mycket god samarbetsförmåga, du bör vara lyhörd och ha en personlig mognad. Du måste kunna strukturera och organisera ditt arbete självständigt och ta ansvar och egna initiativ. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Anställningen avser deltid 75 % och är tidsbegränsad till och med juni 2022. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde den 1 augusti 2021 eller efter överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Läs mer om jobbet, kontaktuppgifter och ansök här!

 

Stockholms universitet arrangerar varje år utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Stockholms universitet ska behålla och stärka sin ställning som nationellt ledande och internationellt framstående universitet. Detta kräver professionella chefer och medarbetare. Flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, Centrum för universitetslärarutbildning, Institutionen för data- och systemvetenskap samt Institutionen för svenska och flerspråkighet arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshops för dig.

Samlingssidan för kompetensutveckling för medarbetare vid Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Till CeUL:s hemsida

Foto: Eva Dahlin.
 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här hittar du kontaktuppgifter vid institutionen.

Drönarbild över campus, med Institutionen för kultur och estetik till vänster i bild. Foto: Clément
Drönarbild över campus, med Institutionen för kultur och estetik till vänster i bild. Foto: Clément Morin.

Kontakt

Prefekt
På denna sida