Jobba hos oss

Vid Institutionen för kultur och estetik arbetar fler än 150 medarbetare. Vill du bli vår kollega? Här hittar du tjänster för utlysning vid Institutionen för kultur och estetik.

Att arbeta vid Stockholms universitet

Foto: Niklas Björling.

 

Lediga jobb

Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet bedriver forskning och ger utbildning inom sju huvudområden: Idéhistoria, Konstvetenskap, Litteraturvetenskap, Musikvetenskap, Teatervetenskap, Curating, och Kulturarvsstudier. Institutionen präglas av samarbeten över ämnesgränserna, inte minst i form av forskningsaktiviteter: workshops, temaseminarier om tvärvetenskapligt samarbete, nya fält inom humaniora, forskningsfinansiering, forskningsansökningar, samt forskningspresentationer av såväl medarbetare som inbjudna nationella och internationella forskare. Det är den största institutionen vid den Humanistiska fakulteten. Institutionen samlar ungefär 1000 studenter fördelade på de olika ämnena. Utöver detta finns ett femtiotal aktiva doktorander. Det är cirka 150 anställda vid institutionen, forskare, lärare och administrativ personal.

Vi söker nu en administratör med inriktning mot studieadministration i konstvetenskap och en studievägledare i idéhistoria till institutionen för kultur och estetik!

Campus om hösten. Foto: Ingmarie Andersson.

Sista ansökningsdag: 2021-08-01.

Institutionen för kultur och estetik är en av de största vid Stockholms universitets Humanistiska fakultet. Forskning bedrivs och utbildning ges inom sju huvudområden: Curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Vi erbjuder kurser på samtliga nivåer, inklusive en rad kvällskurser. Vi utlyser nu en tidsbegränsad anställning som studieadministratör i konstvetenskap.

Arbetsuppgifter

Som studieadministratör i konstvetenskap utför du allt förekommande studieadministrativt arbete inom grundutbildningen. Du skickar välkomstbrev till antagna studenter, registrerar studenter, administrerar efterantagning och reservantagning, skapar kurssajter i lärplattformen Athena, förbereder för betygsrapportering i Ladok, samlar in och sparar kursdokument i det digitala arkivet, förbereder och sammanställer kursvärderingar samt deltar i arbetet med schemaläggningen.

Du kommer att ha ett nära samarbete med administrativ respektive pedagogisk studierektor i ämnet, ämnesansvarig, studieadministratörer och lärare, men du samarbetar även med övrig administrativ personal inom institutionen. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

Det finns ännu en tidsbegränsad deltidsanställning att söka om inom studieadministrationen på Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, också denna med sista ansökningsdag den 1 augusti 2021. Anställningarna kan eventuellt kombineras – dock krävs separata ansökningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett starkt intresse för att arbeta med utbildning i ämnet konstvetenskap inom universitet och högskola. Ämneskunskaper i konstvetenskap kan vara meriterande. Erfarenhet av studievägledning och utbildningsadministration inom universitetet och kunskaper i de studieadministrativa systemen Ladok, NyA, SISU och Athena är mycket meriterande, liksom kunskaper om de regelverk som styrområdet.

Dina personliga egenskaper är viktigast. Du bör ha en väl utvecklad kommunikativ förmåga, en mycket god samarbetsförmåga, du bör vara lyhörd och ha en personlig mognad. Du måste kunna strukturera och organisera ditt arbete självständigt, ta ansvar och egna initiativ. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 50 procent av heltid och är tidsbegränsad till och med januari 2022.

Läs mer om jobbet, kontaktuppgifter och ansök här!

Sista ansökningsdag: 2021-08-01.

Institutionen för kultur och estetik är en av de största vid Stockholms universitets Humanistiska fakultet. Forskning bedrivs och utbildning ges inom sju huvudområden: Curating, idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Vi erbjuder kurser på samtliga nivåer, inklusive en rad kvällskurser.

Arbetsuppgifter

Som studievägledare i idéhistoria kommer du att arbeta med studierådgivning för studenter på grund- och avancerad nivå.

I arbetet med studenterna vägleder du studenter och informerar om idéhistorias kurs- och programutbud, om kombinationsmöjligheter och utbildningens relevans på arbetsmarknaden. Syftet med vägledningen är att bidra till att studenten kan fatta beslut och lösa problem i förhållande till sina studier. En studievägledare ska arbeta inkluderande och verka för ett jämställt och jämlikt universitet och bemöta studenter med respekt för deras integritet samt iaktta tystnadsplikt avseende enskilda studenters personliga förhållanden.

I dina arbetsuppgifter ingår att ha personliga samtal med studenter, handlägga tillgodoräknanden, ha kontakt med studentråd och alumner, följa upp studieresultat och förmedla kontakt för stödåtgärder för studenter med funktionsvariationer. Du kommer att arbeta med studentrekrytering genom att exempelvis delta i öppet hus och välkomstdagar, och genom att ta fram informationsmaterial för blivande studenter. Du kommer att delta i ämnets kursintroduktioner, samordna kursvärderingar, samt delta i möten och arbetsgrupper med inriktning mot utbildningsfrågor och pedagogiskt utvecklingsarbete. Du har kontakt med Akademibokhandeln och biblioteket om kurslitteraturlistor.

Du kommer att ha ett nära samarbete med studierektor, ämnesansvarig, studieadministratörer och lärare, men du samarbetar även med övriga studievägledare på institutionen. Du har också kontakter med universitetets studentavdelning, humanistiska fakulteten och universitetets nätverk med studievägledare. Andra arbetsuppgifter kan tillkomma.

Det finns ännu en tidsbegränsad deltidsanställning att söka om inom studieadministrationen på Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet, också denna med sista ansökningsdag den 1 augusti 2021. Anställningarna kan eventuellt kombineras – dock krävs separata ansökningar.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har ett starkt intresse för idéhistoria och för att arbeta med utbildning inom universitet och högskola. Du ska ha ämneskunskaper i idéhistoria eller närliggande ämne, gärna på minst masternivå. Erfarenhet av studievägledning och utbildningsadministration inom universitetet och kunskaper i de studieadministrativa systemen Ladok, NyA, SISU och Athena är meriterande, liksom kunskaper om de regelverk som styr området.
Dina personliga egenskaper är viktigast. Du bör ha en väl utvecklad kommunikativ förmåga, en mycket god samarbetsförmåga, vara lyhörd och ha en personlig mognad. Du måste kunna strukturera och organisera ditt arbete självständigt, ta ansvar och egna initiativ. Vi förutsätter att du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.

Anställningsvillkor

Anställningen avser 25 procent av heltid och är tidsbegränsad till och med januari 2022, eventuellt med möjlighet till förlängning.

Läs mer om jobbet, kontaktuppgifter och ansök här!

 

Stockholms universitet arrangerar varje år utbildningar och workshops för sina medarbetare.

Stockholms universitet ska behålla och stärka sin ställning som nationellt ledande och internationellt framstående universitet. Detta kräver professionella chefer och medarbetare. Flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, Centrum för universitetslärarutbildning, Institutionen för data- och systemvetenskap samt Institutionen för svenska och flerspråkighet arrangerar årligen en mängd utbildningar och workshops för dig.

Samlingssidan för kompetensutveckling för medarbetare vid Stockholms universitet

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) arbetar för att stimulera till engagerande och högkvalitativ undervisning på alla nivåer vid Stockholms universitet. CeUL stödjer lärare och institutioner att utveckla undervisning och skapa goda utbildningsmiljöer för att på bästa sätt underlätta studenters lärande.

Till CeUL:s hemsida

Foto: Eva Dahlin.
 

Arbetsmiljö och lika villkor

Alla anställda och studenter ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionshinder.

Här hittar du kontaktuppgifter vid institutionen.

Drönarbild över campus, med Institutionen för kultur och estetik till vänster i bild. Foto: Clément
Drönarbild över campus, med Institutionen för kultur och estetik till vänster i bild. Foto: Clément Morin.
 

Kontakt

Prefekt
På denna sida