Kontakt

Studentkontakt vid Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

 

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Studentexpedition
 

Studievägledare

För frågor och funderingar gällande dina pågående och framtida studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till studievägledaren i respektive ämne.

Studievägledare Idéhistoria
Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
Studievägledare Musikvetenskap
Studievägledare Teatervetenskap
 

Studierektorer

Studierektorn ansvarar för planering av kursutbud, kursplaner, lärarbemanning med mera. Studierektorn tar också beslut i vissa studentfrågor när det exempelvis gäller tillgodoräknanden eller dispenser.

Studierektor Idéhistoria
Administrativ studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Pedagogisk studierektor Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studierektor Litteraturvetenskap
Studierektor Musikvetenskap
Studierektor Teatervetenskap
 

Utbyteskoordinator

Är du intresserad av att studera utomlands? Vår koordinator berättar gärna om dina möjligheter. 

Utbyteskoordinator
 

Studieadministration

Här finner du mejladresser till studieadministratörer i respektive ämne vid Institutionen för kultur och estetik.

Curating:

Alexandra Urefalk alexandra.urefalk@su.se

Richard Carlsén richard.carlsen@su.se

Idéhistoria:

Erika Holst erika.holst@su.se

Konstvetenskap:

Frida Jansson frida.jansson@su.se

Helena Fälldin helena.falldin@su.se

Richard Carlsén richard.carlsen@su.se

Alexandra Urefalk alexandra.urefalk@su.se

Kulturarvsstudier:

Helena Fälldin helena.falldin@su.se

Alexandra Urefalk alexandra.urefalk@su.se

Richard Carlsén richard.carlsen@su.se

Litteraturvetenskap:

Emma Lennström emma.lennstrom@littvet.su.se

Lärarutbildningen - Jennie Ramsell jennie.ramsell@su.se

Musikvetenskap:

Maarit Hämäläinen maarit.hamalainen@su.se

Teatervetenskap:

 

På denna sida