Rekommendationer vid Zoom-undervisning och användning av kamera

Rekommendationer vid Zoom-undervisning och användning av kamera vid Institutionen för kultur och estetik.

Det är viktigt för både lärare och studenter att man kan se varandra. Det möjliggör en känsla av närvaro och deltagande, vilket är särskilt viktigt vid seminarier.

Det har dock visat sig att en del studenter inte känner sig bekväma med att ha kameran på, eller har tekniska problem som gör det svårt, och skulle vilja kunna delta utan kamera. Detta påverkar både studenter och lärare, därför har Institutionen för kultur och estetik beslutat att formulera rekommendationer för undervisning via Zoom och användandet av kamera.

  • Inledningsvis bör läraren påpeka hur viktigt det är att samtliga kan se varandra, också för att bättre kunna avläsa vad som sker i diskussioner.  
  • Och att det är endast så som läraren kan se att studenten är närvarande.  

I de fall när en student ber om att inte behöva ha kameran på:

  • rekommenderas studenten att ha kameran på vid undervisningspassets början så att alla kan hälsa på varandra      
  • rekommenderas studenten att ca. en gång i halvtimmen ”ge sig till känna”, exempelvis genom att använda vinkfunktionen
  • kan läraren ställa någon enkel fråga till studenten, förutom att få kontakt, undvika misstanke om att studenten inte är närvarande (viktigt i de fall där undervisningen är obligatorisk).

Om du tycker att det är obehagligt att se dig själv i bild, kan du klicka på din bildruta så ”släcks” bilden.

Generellt bör läraren tänka på att det är ganska ansträngande att delta i undervisning via Zoom och att det därför är viktigt att ta paus oftare än i vanliga fall. Under pausen kan studenterna slå av kameran om de så önskar.

På denna sida