Webbaserad undervisning vid Institutionen för kultur och estetik vårterminen 2021

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning åtminstone till den 31 oktober 2021. I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.

Bruna tegelbyggnader i tre våningar.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Utifrån rådande läge och ansvariga myndigheters rekommendationer kan förutsättningarna komma att förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på hemsidan och på kurssajterna.

Kontakt vid institutionen

Våra studievägledare nås via e-post, kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.
Studentexpeditionen är stängd för besök men nås på telefon och e-post, se hur längre ner på sidan.

Dörrarna till institutionen är låsta. 

Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma

Mer om Stockholms universitets ställningstaganden relaterat till corona finns här och uppdateras löpande:
su.se/corona

Kontakt

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller när du kontaktar studentexpeditionen då detta underlättar hanteringen av ditt ärende.

Studentexpedition

Studievägledare

För frågor och funderingar gällande dina pågående och framtida studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till studievägledaren i respektive ämne.

Studievägledare Idéhistoria
Studievägledare Konstvetenskap och Kulturarvsstudier
Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
Studievägledare Musikvetenskap
Studievägledare Teatervetenskap
På denna sida